Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Przebudowa drogi gminnej Katarzynin – Mała Wyskoć
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo
Zakup wodomierzy
Remont drogi gminnej nr 579535 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 576018 w Pianowie
Zakup energii elektrycznej
Mechaniczne profilowanie dróg gminnych
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Racocie
Budowa linii SN-15kV, światłowodowej, stacji trafo oraz rurociągu tłocznego ze studni S1 do SUW w Katarzyninie
Remont nawierzchni dróg na terenie Gminy Kościan
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY KOŚCIAN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Przebudowa ulicy Zielonej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w Gryżynie
Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Kościan – II przetarg
Przebudowa drogi Kiełczewo-Szczodrowo
Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie
Wykonywanie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kościan
Nowy Lubosz – budowa urządzeń melioracji szczegółowych – etap I
Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych, usuwania awarii na sieciach wodociągowych oraz budowy przepustów
Nowy Lubosz – budowa urządzeń melioracji szczegółowych – etap II
Remont sieci wodociągowej Sepienko-Łagiewniki
Gościniec Gryżyna- budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem
Zimowe utrzymanie dróg gminnych – część I, VI i VII
Dostawa paliwa w 2013 roku
2011
2010
2009 - Wyniki
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.