Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Organy władzy publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Uchwała Nr XXXII / 363 / 2013 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

Uchwalenie "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-02-09 11:30:28
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 363 / 2013
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 09:45:13
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXII / 363 / 2013 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Uchwała nr XXXII / 354 / 2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/343/13 Rady Gminy Kościan z dnia 09.09.2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2013. Uchwała nr XXXII / 355 / 2013 w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2013. Uchwała nr XXXII / 356 / 2013 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2013 - 2016. Uchwała nr XXXII / 357 / 2013 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Uchwała nr XXXII / 358 / 2013 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty miejscowej. Uchwała Nr XXXII / 359 / 2013 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej. Uchwała Nr XXXII / 360 / 2013 w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Racot. Uchwała Nr XXXII / 361 / 2013 w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Stare Oborzyska. Uchwała Nr XXXII / 362 / 2013 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Uchwała Nr XXXII / 364 / 2013 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa i do Rady Sołeckiej wsi Wławie. Uchwała Nr XXXII / 365 / 2013 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościan do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kościan. Uchwała Nr XXXII / 366 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Rafała Majchrzaka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach. Uchwała Nr XXXII / 367 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Szymona Bednarka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w Nowych Oborzyskach. Uchwała Nr XXXII / 368 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Jana Kaźmierczaka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w miejscowości Pianowo, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska. Uchwała Nr XXXII / 368 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Jana Kaźmierczaka na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w miejscowości Pianowo, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska. Uchwała Nr XXXII / 369 / 2013 w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości położonych w Kokorzynie. Uchwała Nr XXXII / 370 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Pianowie, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska. Uchwała Nr XXXII / 371 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kiełczewie. Uchwała Nr XXXII / 372 / 2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII / 287 / 13 Rady Gminy Kościan z dnia 26.03.2013r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Rozbudowie stacji uzdatniania wody w Mikoszkach". Uchwała Nr XXXII / 373 / 2013 w sprawie: zgłoszenia sołectwa Stary Lubosz do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi". Uchwała Nr XXXII / 374 / 2013 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz. Uchwała Nr XXXII / 375 / 2013 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kościan w roku 2014.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.