Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Władze Gminy

Wójt Gminy
Andrzej Przybyła

Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00
e-mail: andrzejprzybyla@gminakoscian.pl

Wójt Gminy nadzoruje:

- realizację budżetu gminy,
- inwestycje gminne,
- zamówienia publiczne,
- planowanie przestrzenne,
- promocję gminy,
- gospodarowanie mieniem gminnym,
- pozyskanie funduszy zewnętrznych,
- współpracę zagraniczną,
 
___________________________________________________________________________________

Zastępca Wójta Gminy
Mirosław Duda
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00
i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15
e-mail: miroslawduda@gminakoscian.pl

Zastępca Wójta nadzoruje:

- budowę i utrzymanie dróg,
- gospodarkę wodno-ściekową,
- gminne szkoły i przedszkola,
- obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- współpracę ze związkiem międzygminnym „Selekt” i z Lokalną Grupą Działania „Gościnna Wielkopolska”,
- ochotnicze straże pożarne.

___________________________________________________________________________________

Sekretarz Gminy
Małgorzata Krupka

Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00
i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15
e-mail: malgorzatakrupka@gminakoscian.pl
 

Sekretarz Gminy nadzoruje:

- sprawy kadrowe,
- sprawy organizacyjne Urzędu,
- ochronę środowiska,
- ewidencję ludności,
- wydawanie dowodów osobistych,
- działalność gospodarczą,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
- informatyzację Urzędu,
- gospodarkę komunalna i mieszkaniową,
- pomoc socjalną dla uczniów,
- kontrolę zewnętrzną,
- postępowanie w sprawie przyznania dotacji na zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 

___________________________________________________________________________________

Skarbnik Gminy
Danuta Marciniak
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00
i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15
e-mail: danutamarciniak@gminakoscian.pl


Skarbik Gminy nadzoruje:

- realizację budżetu gminy,
- sprawy księgowości budżetowej i podatkowej,
- wymiar i rozliczanie podatków i opłat lokalnych,
- rozliczanie opłat za wodę i ścieki,
- rozliczanie innych należności wobec budżetu gminy.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-11-20 08:54:48
Nazwa wpisu:
Władze Gminy
Opis zmian
Uzupełnienie treści
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.