Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Zarządzenie Nr 6 / 2020 z dnia 30. 01. 2020r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Zarządzenie Nr 6 / 2020 z dnia 30. 01. 2020r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2020-01-30 14:10:21
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 6 / 2020 z dnia 30. 01. 2020r.
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Zarządzenie Nr 1 / 2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. Zarządzenie Nr 2 / 2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zarządzenie Nr 3 / 2020 z dnia 15.01.2020r. w sprawie: planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku przez Gminę Kościan. Zarządzenie Nr 4 / 2020 z dnia 29.01.2020r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Zarządzenie Nr 5 / 2020 z dnia 29.01.2020r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie Nr 7 / 2020 z dnia 30.01.2020r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej. Zarządzenie Nr 8 / 2020 z dnia 06.02.2020r. w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej wsi Mikoszki. Zarządzenie Nr 9 / 2020 z dnia 11.02.2020r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki publicznej Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 10 / 2020 z dnia 21.02.2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej, w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 11 / 2020 z dnia 21.02.2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz promocji i ochrony zdrowia. Zarządzenie Nr 12 / 2020 z dnia 25.02.2020r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej, w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 13 / 2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz promocji zdrowia. Zarządzenie Nr 14 / 2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2020. Zarządzenie Nr 15 / 2020 z dnia 02.03.2020r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie Nr 16 / 2020 z dnia 02.03.2020r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości rolnych, będących własnością Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 17 / 2020 z dnia 02.03.2020r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości rolnych, będących własnością Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 18 / 2020 z dnia 24.03.2020r. w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 48/2018 z dnia 24.09.2018 r., zmienionego zarządzeniem nr 7/2019 z dnia 21.01.2019 r. i zarządzeniem nr 35/2019 z dnia 02.07.2019 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych obowiązującego w Gminie Kościan. Zarządzenie Nr 20 / 2020 z dnia 25.03.2020r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. Zarządzenie Nr 21 / 2020 z dnia 25.03.2020r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Zarządzenie Nr 19 / 2020 z dnia 25.03.2020r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2020. Zarządzenie Nr 22 / 2020 z dnia 30.03.2020r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości, będących własnością Gminy Kościan.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.