Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2021

Sesja XXIII

Uchwała Nr XXIII/262/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/14/18 Rady Gminy Kościan z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielenia dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXIII/263/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan.

Uchwała nr 7/375/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 r. stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XXIII/262/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XXIII/264/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

Uchwała Nr XXIII/267/21 Rady Gminy Kościan z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Lubosz, Gmina Kościan.

 

Sesja XXIV

Uchwała Nr XXIV/273/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2021.

Uchwała Nr XXIV/274/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: określenia wykazu kąpielisk ma terenie Gminy Kościan w roku 2021.

Uchwała Nr XXIV/275/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2021 roku".

Uchwała Nr XXIV/276/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała Nr XXIV/278/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pelikan.

Uchwała Nr XXIV/279/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej.

Uchwała Nr XXIV/280/21 Rady Gminy Kościan z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/276/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-03-24 08:33:31
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXIV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2021-03-12 13:59:45
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2021-02-26 13:27:11
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Uchwała Nr XXIII/267/21
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2021-02-11 09:03:39
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Sesja XXIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2021-02-11 08:26:33
Nazwa wpisu:
2021
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2015 2017 2018 2019 2020
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.