Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2019-11-21 11:41:44
Data modyfikacji:
2019-11-21 11:41:44
Nazwa wpisu:
Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Kiełczewo – druk nr 116
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XII sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Kiełczewo – druk nr 116
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2019-11-21 11:39:38
Data modyfikacji:
2019-11-21 11:39:38
Nazwa wpisu:
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kiełczewo - druk nr 117
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XII sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kiełczewo - druk nr 117
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2019-11-21 11:38:30
Data modyfikacji:
2019-11-21 11:38:30
Nazwa wpisu:
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec - druk nr 118
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XII sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec - druk nr 118
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2019-11-21 11:37:30
Data modyfikacji:
2019-11-21 11:37:30
Nazwa wpisu:
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Kawczyn, Kurowo i Mikoszki – druk nr 119
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XII sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Kawczyn, Kurowo i Mikoszki – druk nr 119
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2019-11-21 11:36:20
Data modyfikacji:
2019-11-21 11:36:21
Nazwa wpisu:
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Łagiewniki, Sepienko – druk nr 120
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XII sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Łagiewniki, Sepienko – druk nr 120
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2019-11-21 11:35:15
Data modyfikacji:
2019-11-21 11:35:15
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Oborzyska, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska – druk nr 121
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XII sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Oborzyska, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska – druk nr 121
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2019-11-21 11:34:08
Data modyfikacji:
2019-11-21 11:34:08
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Oborzyska, obręb geodezyjny Stare Oborzyska – druk nr 122
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XII sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Oborzyska, obręb geodezyjny Stare Oborzyska – druk nr 122
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2019-11-21 11:32:20
Data modyfikacji:
2019-11-21 11:32:20
Nazwa wpisu:
Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” – druk nr 123
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XII sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” – druk nr 123
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.