Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2018-12-13 14:15:49
Data modyfikacji:
2018-12-13 14:15:49
Nazwa wpisu:
Zarządzenie wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Kościan – druk nr 21
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na III sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zarządzenie wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Kościan – druk nr 21
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2018-12-13 14:15:07
Data modyfikacji:
2018-12-13 14:15:07
Nazwa wpisu:
Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan –druk nr 22
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na III sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan –druk nr 22
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2018-12-13 14:14:18
Data modyfikacji:
2018-12-13 14:14:18
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kościan umów najmu lokali użytkowych w Racocie i Turwi – druk nr 23
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na III sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kościan umów najmu lokali użytkowych w Racocie i Turwi – druk nr 23
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2018-12-13 14:13:10
Data modyfikacji:
2018-12-13 14:13:10
Nazwa wpisu:
Podwyższenie kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 24
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na III sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Podwyższenie kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 24
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2018-12-13 14:11:53
Data modyfikacji:
2018-12-13 14:11:53
Nazwa wpisu:
Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 25
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na III sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – druk nr 25
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2018-12-13 14:10:51
Data modyfikacji:
2018-12-13 14:10:51
Nazwa wpisu:
Uchwalenie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 – druk nr 26
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na III sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 – druk nr 26
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2018-12-13 14:05:14
Data modyfikacji:
2018-12-13 14:05:14
Nazwa wpisu:
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 – druk nr 27
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na III sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 – druk nr 27
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2018-12-13 11:41:41
Data modyfikacji:
2018-12-13 11:41:41
Nazwa wpisu:
Projekty uchwał na III sesję
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Projekty uchwał na III sesję
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.