Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2019-10-09 11:09:40
Data modyfikacji:
2019-10-09 11:09:40
Nazwa wpisu:
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 102
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na X sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 102
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2019-10-09 11:08:40
Data modyfikacji:
2019-10-09 11:08:40
Nazwa wpisu:
Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - druk nr 103
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na X sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - druk nr 103
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2019-10-09 11:06:52
Data modyfikacji:
2019-10-09 11:06:52
Nazwa wpisu:
Określenie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - druk nr 104
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na X sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Określenie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - druk nr 104
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2019-10-09 11:05:46
Data modyfikacji:
2019-10-09 11:05:46
Nazwa wpisu:
Zmiana Uchwały Nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan - druk nr 105
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na X sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiana Uchwały Nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan - druk nr 105
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2019-10-09 11:03:22
Data modyfikacji:
2019-10-09 11:03:22
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Katarzynin, obręb geodezyjny Katarzynin - druk nr 106
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na X sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Katarzynin, obręb geodezyjny Katarzynin - druk nr 106
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2019-10-09 11:00:16
Data modyfikacji:
2019-10-09 11:00:16
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kościan umowy dzierżawy lokalu położonego w świetlicy wiejskiej we Wławiu - druk nr 107
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na X sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wyrażenie zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kościan umowy dzierżawy lokalu położonego w świetlicy wiejskiej we Wławiu - druk nr 107
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2019-10-09 10:56:46
Data modyfikacji:
2019-10-09 10:56:46
Nazwa wpisu:
Zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Racot - druk nr 108
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na X sesję / 2019 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zarządzenie wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Racot - druk nr 108
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2019-10-09 10:43:52
Data modyfikacji:
2019-10-09 10:43:52
Nazwa wpisu:
Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan - doposażenie pracowni przedmiotowych – II przetarg - SIWZ
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan - doposażenie pracowni przedmiotowych – II przetarg / 2019 / Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP / Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan - doposażenie pracowni przedmiotowych – II przetarg - SIWZ
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.