Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2020-10-23 14:47:28
Data modyfikacji:
2020-10-23 14:47:28
Nazwa wpisu:
GOŚ 6220.15.2020 - Budowa drogi gminnej relacji Darnowo – Spytkówki - zawiadomienie z dnia 22.10.2020
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Aktualne / Ogłoszenia i obwieszczenia / GOŚ 6220.15.2020 - Budowa drogi gminnej relacji Darnowo – Spytkówki - zawiadomienie z dnia 22.10.2020
Wykonanie modyfikacji:
Weronika Dziamska
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2020-10-21 09:38:58
Data modyfikacji:
2020-10-21 09:38:58
Nazwa wpisu:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, ul. Dworcowa w Racocie - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, ul. Dworcowa w Racocie / 2020 rok / Zamówienia sektorowe podprogowe / Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, ul. Dworcowa w Racocie - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie modyfikacji:
Agnieszka Maćkowiak
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:28:48
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:28:48
Nazwa wpisu:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2027 – druk nr 221
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2027 – druk nr 221
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:14:56
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:14:56
Nazwa wpisu:
Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020 – druk nr 222
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020 – druk nr 222
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:13:01
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:13:01
Nazwa wpisu:
Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu – druk nr 223
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu – druk nr 223
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:10:13
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:10:13
Nazwa wpisu:
Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” – druk nr 224
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” – druk nr 224
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:08:18
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:08:18
Nazwa wpisu:
Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Kościan i Gminy Śmigiel przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Śmigiel – druk nr 225
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Kościan i Gminy Śmigiel przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Śmigiel – druk nr 225
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2020-10-20 13:06:41
Data modyfikacji:
2020-10-20 13:06:41
Nazwa wpisu:
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Kościan – druk nr 226
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XX sesję – zdalny tryb obradowania / 2020 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Kościan – druk nr 226
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.