Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2018-01-24 11:08:30
Data modyfikacji:
2018-01-24 11:08:30
Nazwa wpisu:
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościana - druk nr 434
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIV sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościana - druk nr 434
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2018-01-24 11:07:35
Data modyfikacji:
2018-01-24 11:07:35
Nazwa wpisu:
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - druk nr 435
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIV sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - druk nr 435
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2018-01-24 11:06:21
Data modyfikacji:
2018-01-24 11:06:21
Nazwa wpisu:
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - druk nr 436
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIV sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - druk nr 436
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2018-01-24 11:05:01
Data modyfikacji:
2018-01-24 11:05:01
Nazwa wpisu:
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - druk nr 437
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIV sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - druk nr 437
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2018-01-24 11:03:39
Data modyfikacji:
2018-01-24 11:03:39
Nazwa wpisu:
Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan - druk nr 438
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIV sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan - druk nr 438
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2018-01-24 11:02:20
Data modyfikacji:
2018-01-24 11:02:20
Nazwa wpisu:
Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego - druk nr 439
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIV sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego - druk nr 439
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2018-01-24 10:59:22
Data modyfikacji:
2018-01-24 10:59:22
Nazwa wpisu:
Uchwalenie Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan - druk nr 440
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIV sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan - druk nr 440
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2018-01-24 10:58:29
Data modyfikacji:
2018-01-24 10:58:29
Nazwa wpisu:
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji - druk nr 441
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIV sesję / 2018 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji - druk nr 441
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.