Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:55:58
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:55:58
Nazwa wpisu:
Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego - druk nr 420
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego - druk nr 420
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:51:35
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:51:35
Nazwa wpisu:
Wynagradzanie Wójta Gminy Kościan - druk nr 421
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Wynagradzanie Wójta Gminy Kościan - druk nr 421
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:46:47
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:46:47
Nazwa wpisu:
Zmiana Statutu Gminy Kościan - druk nr 422
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiana Statutu Gminy Kościan - druk nr 422
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:42:52
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:42:52
Nazwa wpisu:
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Racot, Gmina Kościan - druk nr 423
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Racot, Gmina Kościan - druk nr 423
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:40:03
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:40:03
Nazwa wpisu:
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno- produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo - druk nr 424
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno- produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo - druk nr 424
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:35:38
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:35:38
Nazwa wpisu:
Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska - druk nr 425
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska - druk nr 425
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:27:02
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:27:02
Nazwa wpisu:
Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - druk nr 426
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - druk nr 426
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2017-12-13 10:24:09
Data modyfikacji:
2017-12-13 10:24:09
Nazwa wpisu:
Zmiana Uchwały Nr XXXII/402/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego i konserwacyjnego pomnika przyrody - druk nr 427
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Projekty uchwał na XXXIII sesję / 2017 / Projekty uchwał Rady Gminy Kościan / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Zmiana Uchwały Nr XXXII/402/17 Rady Gminy Kościan z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego i konserwacyjnego pomnika przyrody - druk nr 427
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.