Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2010-09-23 13:15:15
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:26:15
Nazwa wpisu:
Uchwała XLI / 422 / 2010 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowie kanalizacji sanitarnej wsi Kokorzyn i Szczodrowo".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLI z dnia 10.09.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLI / 422 / 2010 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowie kanalizacji sanitarnej wsi Kokorzyn i Szczodrowo".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2010-09-23 11:53:16
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:23:32
Nazwa wpisu:
Sesja XLI z dnia 10.09.2010r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XLI z dnia 10.09.2010r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:41:06
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:20:46
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 436 / 2010 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 436 / 2010 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:38:14
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:19:33
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 435 / 2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sierakowo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 435 / 2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sierakowo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:33:58
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:18:34
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 434 / 2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 434 / 2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:22:54
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:17:32
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 433 / 2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 433 / 2010 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:22:10
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:16:45
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 432 / 2010 w sprawie: ustalenia Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 432 / 2010 w sprawie: ustalenia Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2010-11-09 12:09:55
Data modyfikacji:
2017-10-05 10:15:24
Nazwa wpisu:
Uchwała XLII / 431 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Racocie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XLII z dnia 28.10.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XLII / 431 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Racocie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.