Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2010-03-08 09:57:43
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:22:28
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXVI / 347 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kokorzynie.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 16.02.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXVI / 347 / 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kokorzynie.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2010-03-08 10:43:02
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:17:00
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXVI / 348 / 2010 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej związanej z przemysłem gazowniczym w obrębie wsi Kokorzyn.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 16.02.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXVI / 348 / 2010 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej związanej z przemysłem gazowniczym w obrębie wsi Kokorzyn.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2010-03-08 10:58:16
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:15:44
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXVI / 349 / 2010 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 16.02.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXVI / 349 / 2010 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2010-03-08 11:00:59
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:14:57
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXVI / 350 / 2010 w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Racot.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 16.02.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXVI / 350 / 2010 w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Racot.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2010-03-08 11:07:19
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:14:08
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXVI / 351 / 2010 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kościan na rok 2010 oraz sprawozdań z ich działalności za rok 2009.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 16.02.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXVI / 351 / 2010 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kościan na rok 2010 oraz sprawozdań z ich działalności za rok 2009.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2010-03-08 11:09:59
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:12:57
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXVI / 352 / 2010 w sprawie: zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 16.02.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXVI / 352 / 2010 w sprawie: zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2010-03-08 11:14:57
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:12:08
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXVI / 353 / 2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czempiń.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 16.02.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXVI / 353 / 2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czempiń.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2010-03-08 11:18:43
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:07:30
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXXVI / 354 / 2010 w sprawie: aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXVI z dnia 16.02.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXXVI / 354 / 2010 w sprawie: aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.