Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2009-12-29 14:06:45
Data modyfikacji:
2017-10-05 13:28:33
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIV / 327 / 09 w sprawie: programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIV z dnia 16.12.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIV / 327 / 09 w sprawie: programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2009-12-29 14:09:26
Data modyfikacji:
2017-10-05 13:12:57
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIV / 328 / 09 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIV z dnia 16.12.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIV / 328 / 09 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2009-12-29 14:14:03
Data modyfikacji:
2017-10-05 13:12:13
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIV / 329 / 09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIV z dnia 16.12.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIV / 329 / 09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2009-12-29 14:24:35
Data modyfikacji:
2017-10-05 13:03:12
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIV / 330 / 09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kościan XXIV / 230 / 09 z dnia 23.02.2009r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowie kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIV z dnia 16.12.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIV / 330 / 09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kościan XXIV / 230 / 09 z dnia 23.02.2009r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowie kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2009-12-29 14:27:07
Data modyfikacji:
2017-10-05 13:00:01
Nazwa wpisu:
Uchwała XXXIV / 331 / 09 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXIV z dnia 16.12.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXXIV / 331 / 09 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2009-12-29 11:32:46
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:58:54
Nazwa wpisu:
Sesja XXXIV z dnia 16.12.2009r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XXXIV z dnia 16.12.2009r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2010-02-12 10:17:32
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:43:51
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXV / 332 / 2010 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr XXXI / 291 / 09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009r. dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w części z prawem zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXXV z dnia 04.02.2010r. / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała nr XXXV / 332 / 2010 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr XXXI / 291 / 09 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009r. dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w części z prawem zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2010-02-12 09:47:06
Data modyfikacji:
2017-10-05 12:42:46
Nazwa wpisu:
Sesja XXXV z dnia 04.02.2010r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2010 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XXXV z dnia 04.02.2010r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.