Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2011-11-04 08:07:52
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:14:43
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 125 / 2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV / 179 / 05 Rady Gminy Kościan z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 125 / 2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV / 179 / 05 Rady Gminy Kościan z dnia 30.03.2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2011-11-04 08:00:39
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:13:51
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 124 / 2011 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 124 / 2011 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2011-11-04 07:39:49
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:12:14
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 123 / 2011 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 123 / 2011 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2011-11-04 07:35:19
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:11:25
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 122 / 2011 w sprawie: opłaty miejscowej.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 122 / 2011 w sprawie: opłaty miejscowej.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2011-11-03 15:03:48
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:10:06
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 121 / 2011 w sprawie: opłaty targowej.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 121 / 2011 w sprawie: opłaty targowej.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2011-11-03 15:01:39
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:09:03
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 120 / 2011 w sprawie: udzielenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 120 / 2011 w sprawie: udzielenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2011-11-03 14:58:31
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:07:41
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 119 / 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Mikoszkach.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 119 / 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Mikoszkach.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2011-11-03 14:15:40
Data modyfikacji:
2017-10-04 11:06:58
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 118 / 2011 w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia "Centrum Rozwoju Gminy Kościan" w Starych Oborzyskach.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 26.10.2011r. / 2011 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 118 / 2011 w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia "Centrum Rozwoju Gminy Kościan" w Starych Oborzyskach.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.