Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2009-09-08 13:29:58
Data modyfikacji:
2017-10-09 15:37:26
Nazwa wpisu:
Uchwała XXX / 283 / 09 w sprawie: przystąpienia Gminy Kościan do Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan oraz przyjęcia statutu Stowarzyszenia.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXX z dnia 27.08.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXX / 283 / 09 w sprawie: przystąpienia Gminy Kościan do Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kościan oraz przyjęcia statutu Stowarzyszenia.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2009-09-08 13:33:13
Data modyfikacji:
2017-10-09 15:36:36
Nazwa wpisu:
Uchwała XXX / 284 / 09 w sprawie: zmiany uchwały XXVIII / 260 / 09 Rady Gminy Kościan z dnia 03.06.2009r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kościan na lata 2009-2012.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXX z dnia 27.08.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXX / 284 / 09 w sprawie: zmiany uchwały XXVIII / 260 / 09 Rady Gminy Kościan z dnia 03.06.2009r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kościan na lata 2009-2012.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2009-09-08 13:36:27
Data modyfikacji:
2017-10-09 15:35:45
Nazwa wpisu:
Uchwała XXX / 285 / 09 w sprawie: zmiany uchwały XXIX / 273 / 09 Rady Gminy Kościan z dnia 30.06.2009r. w sprawie: zmiany planu bużetu oraz zmian w budżecie na rok 2009.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXX z dnia 27.08.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXX / 285 / 09 w sprawie: zmiany uchwały XXIX / 273 / 09 Rady Gminy Kościan z dnia 30.06.2009r. w sprawie: zmiany planu bużetu oraz zmian w budżecie na rok 2009.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2009-09-08 13:41:38
Data modyfikacji:
2017-10-09 15:34:43
Nazwa wpisu:
Uchwała XXX / 286 / 09 w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Bonikowo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXX z dnia 27.08.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXX / 286 / 09 w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Bonikowo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2009-09-08 13:47:56
Data modyfikacji:
2017-10-09 15:33:50
Nazwa wpisu:
Uchwała XXX / 287 / 09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Turwi przy ul. Szkolnej 41a.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXX z dnia 27.08.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXX / 287 / 09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Turwi przy ul. Szkolnej 41a.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2009-09-08 13:49:47
Data modyfikacji:
2017-10-09 15:32:53
Nazwa wpisu:
Uchwała XXX / 288 / 09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Turwi przy ul. Szkolnej 41a.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXX z dnia 27.08.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXX / 288 / 09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Turwi przy ul. Szkolnej 41a.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2009-09-08 13:53:25
Data modyfikacji:
2017-10-09 15:32:09
Nazwa wpisu:
Uchwała XXX / 289 / 09 w sprawie: zmiany uchwały VIII / 69 / 07 Rady Gminy Kościan z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXX z dnia 27.08.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXX / 289 / 09 w sprawie: zmiany uchwały VIII / 69 / 07 Rady Gminy Kościan z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2009-09-08 13:55:19
Data modyfikacji:
2017-10-09 15:31:25
Nazwa wpisu:
Uchwała XXX / 290 / 09 w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Kościan a Gmina Pulsaklar (Turcja).
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXX z dnia 27.08.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXX / 290 / 09 w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Kościan a Gmina Pulsaklar (Turcja).
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.