Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2009-05-06 11:23:01
Data modyfikacji:
2017-10-11 11:54:33
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 257 / 09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVI z dnia 28.04.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXVI / 257 / 09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2009-05-06 11:25:07
Data modyfikacji:
2017-10-11 11:53:34
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVI / 258 / 09 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVI z dnia 28.04.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXVI / 258 / 09 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2009-05-06 10:26:35
Data modyfikacji:
2017-10-11 11:51:55
Nazwa wpisu:
Sesja XXVI z dnia 28.04.2009r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XXVI z dnia 28.04.2009r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2009-06-29 10:01:05
Data modyfikacji:
2017-10-09 16:16:30
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVII / 259 / 09 w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Kościan a Gminą Bohdalov /Czechy/.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVII z dnia 30.05.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXVII / 259 / 09 w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Kościan a Gminą Bohdalov /Czechy/.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2009-06-29 09:59:47
Data modyfikacji:
2017-10-09 16:15:10
Nazwa wpisu:
Sesja XXVII z dnia 30.05.2009r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Sesja XXVII z dnia 30.05.2009r.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2009-06-29 10:07:13
Data modyfikacji:
2017-10-09 16:14:06
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVIII / 260 / 09 w sprawie: udzielenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kościan na lata 2009-2012.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVIII z dnia 03.06.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXVIII / 260 / 09 w sprawie: udzielenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kościan na lata 2009-2012.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2009-06-29 10:10:30
Data modyfikacji:
2017-10-09 16:11:59
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVIII / 261 / 09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVIII z dnia 03.06.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXVIII / 261 / 09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2009-06-29 10:13:10
Data modyfikacji:
2017-10-09 16:11:06
Nazwa wpisu:
Uchwała XXVIII / 262 / 09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kościana.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXVIII z dnia 03.06.2009r. / 2009 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała XXVIII / 262 / 09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kościana.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.