Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:17:13
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:35:14
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 119 / 15 w sprawie: deklaracji udziału środków finansowych Gminy Kościan z projekcie opracowanym przez Powiat Kościański współfinansowanym ze środków "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 119 / 15 w sprawie: deklaracji udziału środków finansowych Gminy Kościan z projekcie opracowanym przez Powiat Kościański współfinansowanym ze środków "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:14:41
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:34:13
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 118 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Kawczyn, Kurowo i Mikoszki.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 118 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Kawczyn, Kurowo i Mikoszki.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:14:41
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:33:24
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 118 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi kawczyn, Kurowo i Mikoszki.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 118 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi kawczyn, Kurowo i Mikoszki.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:11:49
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:31:41
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 117 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Łagiewniki i Sepienko.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 117 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Łagiewniki i Sepienko.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:09:07
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:30:27
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 116 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 116 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:06:25
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:29:15
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 115 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 115 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:04:47
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:28:15
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 114 / 15 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtku publicznego i o wolomtariacie na rok 2016"."Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtku publicznego i o wolomtariacie na rok 2016".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 114 / 15 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtku publicznego i o wolomtariacie na rok 2016"."Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtku publicznego i o wolomtariacie na rok 2016".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 10:58:12
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:27:16
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 113 / 15 w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2015.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 113 / 15 w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2015.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.