Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:09:07
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:30:27
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 116 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 116 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:06:25
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:29:15
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 115 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 115 / 15 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 11:04:47
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:28:15
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 114 / 15 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtku publicznego i o wolomtariacie na rok 2016"."Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtku publicznego i o wolomtariacie na rok 2016".
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 114 / 15 w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtku publicznego i o wolomtariacie na rok 2016"."Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożtku publicznego i o wolomtariacie na rok 2016".
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 10:58:12
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:27:16
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 113 / 15 w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2015.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 113 / 15 w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2015.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2015-10-20 10:53:51
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:26:20
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 112 / 15 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2015 - 2018.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja X z dnia 14.10.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr X / 112 / 15 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2015 - 2018.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2015-12-01 15:01:03
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:24:33
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 141 / 15 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kiełczewie na stan mienia Gminy Kościan wodociągu w Sierakowie, obręb geodezyjny Sierakowo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 25.11.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 141 / 15 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kiełczewie na stan mienia Gminy Kościan wodociągu w Sierakowie, obręb geodezyjny Sierakowo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2015-12-01 14:57:56
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:23:27
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 140 / 15 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Mieczysława Małek na stan mienia Gminy Kościan kanalizacji sanitarnej w Nowym Dębcu, obręb geodezyjny Nowy Debiec.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 25.11.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 140 / 15 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Pana Mieczysława Małek na stan mienia Gminy Kościan kanalizacji sanitarnej w Nowym Dębcu, obręb geodezyjny Nowy Debiec.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2015-12-01 14:53:46
Data modyfikacji:
2017-08-24 11:22:30
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XI / 139 / 15 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XI z dnia 25.11.2015 r. / 2015 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XI / 139 / 15 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.