Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ostatnie modyfikacje
Lp
1
Data utworzenia wpisu:
2017-03-09 09:52:56
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:33:32
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 312 / 17 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Państwa Moniki i Roberta Mańkowskich na stan mienia Gminy Kościan kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu, obręb geodezyjny Nowy Lubosz.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIV z dnia 02. 03. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIV / 312 / 17 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Państwa Moniki i Roberta Mańkowskich na stan mienia Gminy Kościan kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu, obręb geodezyjny Nowy Lubosz.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data utworzenia wpisu:
2017-03-09 09:51:42
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:32:08
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 311 / 17 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIV z dnia 02. 03. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIV / 311 / 17 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data utworzenia wpisu:
2017-03-09 09:50:27
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:31:07
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 310 / 17 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczaną wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIV z dnia 02. 03. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIV / 310 / 17 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczaną wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data utworzenia wpisu:
2017-03-09 09:48:57
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:30:01
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 309 / 17 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIV z dnia 02. 03. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIV / 309 / 17 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data utworzenia wpisu:
2017-03-09 09:47:29
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:29:01
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 308 / 17 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Kiełczewo.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIV z dnia 02. 03. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIV / 308 / 17 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Kiełczewo.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data utworzenia wpisu:
2017-03-09 09:45:43
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:27:52
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 307 / 17 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIV z dnia 02. 03. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIV / 307 / 17 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data utworzenia wpisu:
2017-03-09 09:43:53
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:26:59
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 306 / 17 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pelikan.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / Sesja XXIV z dnia 02. 03. 2017r. / 2017 rok / Uchwały Rady Gminy / Rada Gminy / Organy władzy publicznej / Uchwała Nr XXIV / 306 / 17 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pelikan.
Wykonanie modyfikacji:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data utworzenia wpisu:
2017-02-10 14:35:46
Data modyfikacji:
2017-08-08 11:26:53
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 12 / 2017 z dnia 10.02.2017r.
Położenie wpisu
Strona główna / BIP / 2017 rok / Rejestr Zarządzeń / Wójt / Organy władzy publicznej / Zarządzenie Nr 12 / 2017 z dnia 10.02.2017r.
Wykonanie modyfikacji:
Magdalena Lewandowska
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.