Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-07-05 10:28:34
Nazwa wpisu:
Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - druk nr 480
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2018-07-05 10:26:00
Nazwa wpisu:
Wynagradzanie Wójta Gminy Kościan - druk nr 481
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2018-07-05 10:23:55
Nazwa wpisu:
Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kościan - druk nr 482
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2018-07-05 10:20:39
Nazwa wpisu:
Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy Kościan miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - druk nr 483
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2018-07-05 10:17:39
Nazwa wpisu:
Przekazanie do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - druk nr 484
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2018-07-05 10:14:57
Nazwa wpisu:
Ustalenie opłaty za odebranie i oczyszczenie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków Gminy Kościan - druk nr 485
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2018-07-05 10:01:52
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Kościan - druk nr 486
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2018-07-05 09:59:58
Nazwa wpisu:
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Nielęgowie - druk nr 487
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.