Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 13:24:46
Nazwa wpisu:
Uchwała nr V / 52 / 2011 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr II / 6 / 10 Rady Gminy Kościan z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wynagradzania Wójta Gminy Kościan.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 13:23:51
Nazwa wpisu:
Uchwała nr V / 51 / 2011 w sprawie: zwiększenia udziałów w Samorządowycm Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 13:23:08
Nazwa wpisu:
Uchwała nr V / 50 / 2011 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 13:22:20
Nazwa wpisu:
Uchwała nr V / 49 / 2011 w sprawie: ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 13:21:32
Nazwa wpisu:
Uchwała nr V / 48 / 2011 w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2011 - 2014.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 13:20:45
Nazwa wpisu:
Uchwała nr V / 47 / 2011 w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2011.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 13:19:51
Nazwa wpisu:
Uchwała nr V / 46 / 2011 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kościan w roku budżetowym 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 13:15:12
Nazwa wpisu:
Uchwała nr V / 45 / 2011 w sprawie: upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.