Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-10-02 12:06:34
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 244 / 2012 w sprawie: uchylenia "Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-10-02 12:05:44
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 243 / 2012 w sprawie: zmiany uchwały nr XX / 209 / 12 Rady Gminy Kościan z dnia 20 czerwca 2012 r, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Starym Luboszu.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-10-02 12:05:00
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 242 / 2012 w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-10-02 12:04:13
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 241 / 2012 w sprawie: podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborcych.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-10-02 12:03:21
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 240 / 2012 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-10-02 12:02:26
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 239 / 2012 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-10-02 12:01:39
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 238 / 2012 w sprawie: opłaty targowej.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-10-02 12:00:35
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXII / 237 / 2012 w sprawie: opłaty miejscowej.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.