Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-09-08 11:16:42
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXIX / 453 / 2014 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Kościan na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 - 2021.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-09-08 11:15:15
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXIX / 452 / 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Turew.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-09-08 11:09:43
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXIX / 451 / 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Turwi przy ul. Szkolnej 19.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-09-08 11:07:12
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXIX / 450 / 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości położonej w Katarzyninie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-09-08 11:05:46
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXIX / 449 / 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Racocie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-09-08 11:03:49
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXIX / 448 / 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Racocie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-09-08 11:01:56
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXIX / 447 / 2014 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Katarzyninie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-09-08 10:54:39
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XXXIX / 446 / 2014 w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/241/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.