Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:32:22
Nazwa wpisu:
Sesja XXV z dnia 23.01.2013r.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:31:13
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVI / 286 / 2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI / 273 / 13 Rady Gminy Kościan z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kościan na rok 2013.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:28:14
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVI / 285 / 2013 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:27:15
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVI / 284 / 2013 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Lubosz.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:26:18
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVI / 283 / 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kiełczewie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:25:28
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVI / 282 / 2013 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczaną wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:24:32
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVI / 281 / 2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI / 59 / 11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-09-15 14:23:45
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXVI / 280 / 2013 w sprawie: zmian uchwały Nr XXV / 262 / 12 Rady Gminy Kościan z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.