Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:46:13
Nazwa wpisu:
Uchwała nr IV / 46 / 15 w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kościan jest organem prowadzącym.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:44:33
Nazwa wpisu:
Uchwała nr IV / 45 / 15 w sprawie: zmian w budżecie gminy w roku 2015.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:43:45
Nazwa wpisu:
Uchwała nr IV / 44 / 15 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2015-2018.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:42:31
Nazwa wpisu:
Uchwała V / 57 / 15 w sprawie: zmiany uchwały nr VI / 59 / 11 Rady Gminy Kościan z dnia 11.05.2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:41:28
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VI / 66 / 15 w sprawie: zatwierdzenia cennika usług komunalnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:40:36
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VI / 65 / 15 w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:39:42
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VI / 64 / 15 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwietzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwietząt na terenie gminy Kościan w 2015 r.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:38:52
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VI / 63 / 15 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.