Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 13:16:53
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr III/38/15 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXV/390/13 Rady Gminy Kościan z dnia 18.12.2013 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości położonych w Widziszewie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 13:16:05
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr III/37/15 w sprawie: uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 13:14:51
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr III/36/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/483/14 Rady Gminy Kościan z dnia 28.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/431/14 Rady Gminy Kościan z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 13:13:54
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr III/35/15 w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/30/14 Rady Gminy Kościan z dnia 17.12.2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 13:08:21
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr III/34/15 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 13:01:56
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr III/33/15 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2015-2018.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 13:00:05
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr IV / 56 / 15 w sprawie: zgłoszenia sołectwa Januszewo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:58:23
Nazwa wpisu:
Uchwała nr IV / 56 / 15 w sprawie: zgłoszenia sołectwa Januszewo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.