Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:32:29
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VII / 85 / 15 w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2015.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:31:32
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VII / 84 / 15 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Państwa Katarzyny i Dawida Buszkiewicz na stan mienia Gminy Kościan kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu, obręb geodezyjny Nowy Lubosz.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:30:20
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VII / 83 / 15 w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, doradców zawodowych i logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościan.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:29:23
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VII / 82 / 15 w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:27:22
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VII / 81 / 15 w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:26:17
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VII / 80 / 15 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Oborzyskach".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:25:17
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VII / 79 / 15 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-08-24 12:24:04
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr VII / 78 / 15 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Termomodernizacji szkoły podstawowej i przedszkola w Bonikowie".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.