Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:46:08
Nazwa wpisu:
Uchwała nr IX/101/2011 w sprawie: uchylenia uchwały Nr VIII/96/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11.08.2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/422/10 Rady Gminy Kościan z dnia 10.09.2010r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie w "Budowie kanalizacji sanitarnej wsi Kokorzyn i Szczodrowo".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:45:09
Nazwa wpisu:
Uchwała nr IX/100/2011 w sprawie: wezwania Rady Gminy Kościan przez Bogumiłe i Jerzego Grzesiak, Zofię i Zbigniewa Kupka, Danutę i Marka Dudlik, Edwarda i Janę Bischoff, Piotra Stanek, Waldemara Przybylskiego, Grażynę i Jarosława Białkowskich, Marię i Pawła Walenciak, Grażynę Gryglik - Macniak do usunięcia naruszenia prawa wywołanego Uchwałą Nr XII / 93 / 03 Rady Gminy Kościan z dnia 30.12.2003r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w części z prawem zabudowy mieszkaniowej.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:43:34
Nazwa wpisu:
Sesja IX z dnia 02.09.2011r.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:42:20
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 114 / 2011 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pelikanie - obręb wsi Czarkowo, Kokorzyn i Sierakowo.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:40:55
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 113 / 2011 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Racot.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:38:20
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 112 / 2011 w sprawie: powołania Kapituły do rozpatrywania wniosków o nadanie Tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Kościan" oraz "Zasłużony dla Gminy Kościan".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:36:11
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 111 / 2011 w sprawie: dokonania zmiany nieruchomości między Gminą Kościan a Panem Adrianem Nadobnikiem.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-10-04 11:35:17
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr X / 110 / 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Starych Oborzyskach.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.