Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-08-18 12:23:30
Nazwa wpisu:
Zawiadomienie z dnia 07.08.2017
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-08-18 11:23:37
Nazwa wpisu:
Zawiadomienie o wyborze
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Agnieszka Maćkowiak
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-08-14 12:53:55
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10. 08. 2017r. zmieniające zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Kościan w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Opis zmian
Poprawienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-08-14 12:29:24
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10. 08. 2017r. zmieniające zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy Kościan z dnia 4 listopada 2005 r. i w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Kościan w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-08-14 11:31:31
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIX / 369 / 17 w sprawie: odpowiedzi na skargę z dnia 10 lipca 2017r. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przez Prokuratora Rejonowego w Kościanie, dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały nr V/50/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kościan oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-08-14 11:28:33
Nazwa wpisu:
Sesja XXIX z dnia 10. 08. 2017r.
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-08-09 14:43:27
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XII / 151 / 15 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kościan umów najmu lokali użytkowych w Racocie i Turwi.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-08-09 14:42:16
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XII / 150 / 15 w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kościan dotyczącego opublikowania projektu "Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.