Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 13:38:40
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XIX / 212 / 16 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/198/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie”.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 13:37:17
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 247 / 16 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 13:32:52
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 246 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie działek na rzecz Stowarzyszenia Strzeleckiego i Historycznego im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej z siedzibą w Kościanie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 13:30:46
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 245 / 16 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 13:27:22
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 244 / 16 w sprawie: przyjęcia i wdrozenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan”.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 13:25:41
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 243 / 16 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Racocie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 13:23:55
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 242 / 16 w sprawie: wyrazenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Gryżyna.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 13:21:59
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XX / 241 / 16 w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Bonikowie.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.