Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Deklaracja dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 14:19:43
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XVII / 201 / 16 w sprawie: udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorsskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,nie stanowiących własności gminy.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 14:18:37
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XVII / 200 / 16 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 14:17:40
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XVII / 199 / 16 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania "Rozbudowa stacji uzdatniania wode we Wławiu".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 14:16:39
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XVII / 198 / 16 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 14:14:56
Nazwa wpisu:
Uchwała nr XVII / 197 / 16 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania "Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzanie".
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 14:14:01
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XVII / 196 / 16 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2016.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 14:13:08
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XVII / 195 / 16 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2016 - 2019.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 14:12:20
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XVII / 194 / 16 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania budżetu Gminy Kościan za 2015 rok.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.