Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 11:35:40
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 314 / 17 w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2017.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 11:34:41
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 313 / 17 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2017 r.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 11:33:32
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 312 / 17 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Państwa Moniki i Roberta Mańkowskich na stan mienia Gminy Kościan kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu, obręb geodezyjny Nowy Lubosz.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 11:32:08
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 311 / 17 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 11:31:07
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 310 / 17 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczaną wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 11:30:01
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 309 / 17 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 11:29:01
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 308 / 17 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Kiełczewo.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2017-08-08 11:27:52
Nazwa wpisu:
Uchwała Nr XXIV / 307 / 17 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.