Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną

Instrukcja załatwiania spraw drogę elektroniczną

 

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy Kościan, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy Kościan poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  oraz ważny profil zaufany ePUAP (https://pz.gov.pl/pz/index).

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).

 

Skrzynka EPUAP /UGKoscian/SkrytkaESP

 

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy Kościan należy:

  1. zalogować się na platformie ePUAP,
  2. wyszukać profil: Urząd Gminy Kościan,
  3. wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

  1. zalogować się na platformie ePUAP,
  2. wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
  3. wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
  4. wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego w, należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Urząd Gminy Kościan

 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia

 

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UP). Otrzymanie UPO/UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Urząd Gminy Kościan przesłanego wniosku elektronicznego.

 

 2. Poczta elektroniczna

 

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym można także wysłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@gminakoscian.pl.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 15 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.

 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Kościan

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym - chyba, że przepisy stanowią inaczej.
  2. Urząd Gminy Kościan akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  3. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2023-04-19 14:50:01
Nazwa wpisu:
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Opis zmian
Edycja tytułu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2023-04-19 14:47:44
Nazwa wpisu:
Instrukcja załatwiania spraw drogę elektroniczną
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.