Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Organy władzy publicznej
Wójt
Dane Adresowe
Podstawy Prawne Działania
Kontakty z mieszkańcami
Rejestr Zarządzeń
2024 rok
Zarządzenie Nr 43 / 2024 z dnia 17.07.2024r.
Zarządzenie Nr 42 / 2024 z dnia 17.07.2024r.
Zarządzenie Nr 41 / 2024 z dnia 01.07.2024r.
Zarządzenie Nr 40 / 2024 z dnia 01.07.2024r.
Zarządzenie Nr 39 / 2024 z dnia 27.06.2024r.
Zarządzenie Nr 38 / 2024 z dnia 26.06.2024r.
Zarządzenie Nr 37 / 2024 z dnia 26.06.2024r.
Zarządzenie Nr 36 / 2024 z dnia 19.06.2024r.
Zarządzenie Nr 35 / 2024 z dnia 17.06.2024r.
Zarządzenie Nr 34 / 2024 z dnia 07.06.2024r.
Zarządzenie Nr 33 / 2024 z dnia 29.05.2024r.
Zarządzenie Nr 32 / 2024 z dnia 29.05.2024r.
Zarządzenie Nr 31 / 2024 z dnia 28.05.2024r.
Zarządzenie Nr 30 / 2024 z dnia 14.05.2024r.
Zarządzenie Nr 29 / 2024 z dnia 29.04.2024r.
Zarządzenie Nr 28 / 2024 z dnia 26.04.2024r.
Zarządzenie Nr 27 / 2024 z dnia 26.04.2024r.
Zarządzenie Nr 26 / 2024 z dnia 26.04.2024r.
Zarządzenie Nr 25 / 2024 z dnia 17.04.2024r.
Zarządzenie Nr 24 / 2024 z dnia 17.04.2024r.
Zarządzenie Nr 23 / 2024 z dnia 16.04.2024r.
Zarządzenie Nr 22 / 2024 z dnia 11.04.2024r.
Zarządzenie Nr 21 / 2024 z dnia 11.04.2024r.
Zarządzenie Nr 20 / 2024 z dnia 09.04.2024r.
Zarządzenie Nr 19 / 2024 z dnia 08.04.2024r.
Zarządzenie Nr 18 / 2024 z dnia 05.04.2024r.
Zarządzenie Nr 17 / 2024 z dnia 28.03.2024r.
Zarządzenie Nr 16 / 2024 z dnia 15.03.2024r.
Zarządzenie Nr 15 / 2024 z dnia 15.03.2024r.
Zarządzenie Nr 14 / 2024 z dnia 13.03.2024r.
Zarządzenie Nr 13 / 2024 z dnia 06.03.2024r.
Zarządzenie Nr 12 / 2024 z dnia 06.03.2024r.
Zarządzenie Nr 11 / 2024 z dnia 20.02.2024r.
Zarządzenie Nr 10 / 2024 z dnia 12.02.2024r.
Zarządzenie Nr 9 / 2024 z dnia 08.02.2024r.
Zarządzenie Nr 8 / 2024 z dnia 05.02.2024r.
Zarządzenie Nr 7 / 2024 z dnia 31.01.2024r.
Zarządzenie Nr 6 / 2024 z dnia 31.01.2024r.
Zarządzenie Nr 5 / 2024 z dnia 31.01.2024r.
Zarządzenie Nr 4 / 2024 z dnia 29.01.2024r.
Zarządzenie Nr 3 / 2024 z dnia 29.01.2024r.
Zarządzenie Nr 2 / 2024 z dnia 23.01.2024r.
Zarządzenie Nr 1 / 2024 z dnia 03.01.2024r.
2023 rok
2022 rok
2021 rok
2020 rok
2019 rok
2018 rok
2017 rok
2016 rok
2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
2010 rok
2009 rok
2008 rok
Rejestr Zarządzeń Wójta jako kierownika Urzędu
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Raport o stanie gminy
Petycje składane do Wójta
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Zarządzenie Nr 28 / 2024 z dnia 26.04.2024r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie Gminy Kościan.

Zarządzenie Nr 28 / 2024 z dnia 26.04.2024r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie Gminy Kościan.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2024-04-26 12:54:18
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 28 / 2024 z dnia 26.04.2024r.
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Zarządzenie Nr 1 / 2024 z dnia 03.01.2024r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2024. Zarządzenie Nr 2 / 2024 z dnia 23.01.2024r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury, działalności społeczności lokalnych oraz promocji i ochrony zdrowia. Zarządzenie Nr 3 / 2024 z dnia 29.01.2024r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zarządzenie Nr 4 / 2024 z dnia 29.01.2024r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan. Zarządzenie Nr 5 / 2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Zarządzenie Nr 6 / 2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kawczyn. Zarządzenie Nr 7 / 2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kawczyn. Zarządzenie Nr 8 / 2024 z dnia 05.02.2024r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024. Zarządzenie Nr 9 / 2024 z dnia 08.02.2024r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie w 2024 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych. Zarządzenie Nr 10 / 2024 z dnia 12.02.2024r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 11 / 2024 z dnia 20.02.2024r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024. Zarządzenie Nr 12 / 2024 z dnia 06.03.2024r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 13 / 2024 z dnia 06.03.2024r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości, będących własnością Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 15 / 2024 z dnia 15.03.2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu, ul. Kościańska 7. Zarządzenie Nr 16 / 2024 z dnia 15.03.2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach, ul. Szkolna 1. Zarządzenie Nr 14 / 2024 z dnia 13.03.2024r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024. Zarządzenie Nr 17 / 2024 z dnia 28.03.2024r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024. Zarządzenie Nr 18 / 2024 z dnia 05.04.2024r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024. Zarządzenie Nr 19 / 2024 z dnia 08.04.2024r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości położonych w Nowym Dębcu i Kiełczewie. Zarządzenie Nr 20 / 2024 z dnia 09.04.2024r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zarządzenie Nr 21 / 2024 z dnia 11.04.2024r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Bonikowo. Zarządzenie Nr 22 / 2024 z dnia 11.04.2024r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Bonikowo i Racot. Zarządzenie Nr 23 / 2024 z dnia 16.04.2024r. w sprawie: upoważnienia Pani Iwony Popiel zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań w sprawach o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 54), w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń. Zarządzenie Nr 24 / 2024 z dnia 17.04.2024r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach, ul. Szkolna 1. Zarządzenie Nr 25 / 2024 z dnia 17.04.2024r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu ul. Kościańska 7. Zarządzenie Nr 26 / 2024 z dnia 26.04.2024r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach, ul. Szkolna 1. Zarządzenie Nr 27 / 2024 z dnia 26.04.2024r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu, ul. Kościańska 7. Zarządzenie Nr 29 / 2024 z dnia 29.04.2024r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024. Zarządzenie Nr 30 / 2024 z dnia 14.05.2024r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokali, będących własnością Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 32 / 2024 z dnia 29.05.2024r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach pani Żanecie Igłowicz - Nieć. Zarządzenie Nr 33 / 2024 z dnia 29.05.2024r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu panu Piotrowi Kaczmarkowi. Zarządzenie Nr 31 / 2024 z dnia 28.05.2024r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024. Zarządzenie Nr 34 / 2024 z dnia 07.06.2024r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024. Zarządzenie Nr 36 / 2024 z dnia 19.06.2024r. w sprawie: utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr 35 / 2024 z dnia 17.06.2024r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie Nr 38 / 2024 z dnia 26.06.2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Zarządzenie Nr 39 / 2024 z dnia 27.06.2024r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zarządzenie Nr 37 / 2024 z dnia 26.06.2024r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2024. Zarządzenie Nr 40 / 2024 z dnia 01.07.2024r. w sprawie: upoważnienia Pani Iwony Popiel zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Zarządzenie Nr 41 / 2024 z dnia 01.07.2024r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego. Zarządzenie Nr 42 / 2024 z dnia 17.07.2024r. w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 43 / 2024 z dnia 17.07.2024r. w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego Gminy Kościan.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.