Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2013

Sesja XXV

Uchwała nr XXV/271/13 Rady Gminy Kościan z dnia 23.01.2013r. w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XXV/277/13 Rady Gminy Kościan z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska

Sesja XXVI

Uchwała nr XXVI/281/13 Rady Gminy Kościan z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXVI/284/13 Rady Gminy Kościan z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Lubosz

Sesja XXVII

Uchwała nr XXVII/295/13 Rady Gminy Kościan z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościan

Sesja XXVIII

Uchwała nr XXVIII/302/13 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/129/04 Rady Gminy Kościan z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Nowym Dębcu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

Uchwała nr XXVIII/305/13 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowe Oborzyska

Uchwała nr XXVIII/312/13 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Uchwała nr XXVIII/313/13 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Uchwała nr XXVIII/314/13 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Sesja XXX

Uchwała nr XXX/334/13 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/317/09 Rady Gminy Kościan z dnia 16 listopada 2009 w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kościan

Uchwała nr XXX/336/13 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XXX/337/13 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz

Uchwała nr XXX/341/13 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot
- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego do uchwały nr XXX/341/13 Rady Gminy Kościan

Sesja XXXI

Uchwała nr XXXI/349/13 Rady Gminy Kościan z dnia 9 września 2013r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościan na lata 2013-2017.

Uchwała nr XXXI/350/13 Rady Gminy Kościan z dnia 9 września 2013r. w sprawie: zniesienia ochrony z trzech drzew z gatunku lipa wchodzących w skład pomnika przyrody.

Uchwała nr XXXI/351/13 Rady Gminy Kościan z dnia 9 września 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska

Sesja XXXII

Uchwała nr XXXII/357/13 Rady Gminy Kościan z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXXII/358/13 Rady Gminy Kościan z dnia 29 października 2013r. w sprawie: opłaty miejscowej.

Uchwała nr XXXII/359/13 Rady Gminy Kościan z dnia 29 października 2013r. w sprawie: opłaty targowej.

Uchwała nr XXXII/362/13 Rady Gminy Kościan z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała nr XXXII/375/13 Rady Gminy Kościan z dnia 29 października 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kościan w roku 2014.

Sesja XXXV

Uchwała nr XXXV/383/13 Rady Gminy Kościan z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała nr XXXV/386/13 Rady Gminy Kościan z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXXV/388/13 Rady Gminy Kościan z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kościan.

Uchwała nr XXXV/403/13 Rady Gminy Kościan z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.

 

 

 

Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2014 2012 2011 2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.