Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2012

Sesja XVI

Uchwała nr XVI/175/12 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XVI/177/12 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan.

Sesja XVII

Uchwała nr XVII/185/12 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała nr XVII/188/12 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pelikanie - obręb wsi Czarkowo, Kokorzyn i Sierakowo.

Sesja XIX

Uchwała nr XIX/191/12 Rady Gminy Kościan z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo. Wyrok w imieniu RP

Uchwała nr XIX/192/12 Rady Gminy Kościan z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Widziszewo

Uchwała nr XIX/194/12 Rady Gminy Kościan z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kościan ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu.

Sesja XXI

Uchwała nr XXI/224/12 Rady Gminy Kościan z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała nr XXI/225/12 Rady Gminy Kościan z dnia 12 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz.

Uchwała nr XXI/227/12 Rady Gminy Kościan z dnia 12 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kościan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Sesja XXII

Uchwała nr XXII/236/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2013.

Uchwała nr XXII/237/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty miejscowej.

Uchwała nr XXII/238/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała nr XXII/239/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXII/240/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała nr XXII/241/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kościan na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr XXII/242/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XXIII/248/12 Rady Gminy Kościan z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kościan w roku 2013.

Sesja XXIII

Uchwała nr XXIII/250/12 Rady Gminy Kościan z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała nr XXIII/251/12 Rady Gminy Kościan z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/239/12 Rady Gminy Kościan z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXIII/254/12 Rady Gminy Kościan z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie Gminy Kościan.

Uchwała nr XXIII/255/12 Rady Gminy Kościan z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/165/04 Rady Gminy Kościan z dnia 01.12.2004 r. w sprawie herbu i flagi Gminy Kościan.

Sesja XXIV

Uchwała nr XXIV/262/12 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

 

 

Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2011 2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.