Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2011

Sesja IV

Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Kościan z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/423/10 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 82, poz. 1422)

Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Kościan z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 82, poz. 1423)

Sesja V

Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/129/04 Rady Gminy Kościan z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Nowym Dębcu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 148, poz. 2372)

Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 148, poz. 2373)

Uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 148, poz. 2374)

Uchwała nr V/42/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 148, poz. 2375)

Sesja VI

Uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 175, poz. 2840)

Uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Widziszewo. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 175, poz. 2841)

Uchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Oborzyska. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 175, poz. 2842)

Uchwała nr VI/68/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych obowiązującej na terenie gminy Kościan. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 175, poz. 2844)

Sesja VII

Uchwała nr VII/77/11 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 219, poz. 3445)

Uchwała nr VII/78/11 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kościan na lata 2011-2014”. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 221, poz. 3487)

Uchwała nr VII/88/11 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej nr 3943P Kokorzyn - Krzan. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 219, poz. 3446)

Uchwała nr VII/89/11 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 579529P Kobylniki — Widziszewo - ul. Podgórna, o długości 853,0 mb, kategorii drogi gminnej. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 219, poz. 3447)

Uchwała nr VII/90/11 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kokorzyn. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 240, poz. 3852)

Uchwała nr VII/92/11 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 219, poz. 3448)

Sesja VIII

Uchwała nr VIII/99/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurza Góra. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 262, poz. 4157)

Sesja X

Uchwała nr X/113/11 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Racot. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 311, poz. 4945)

Sesja XI

Uchwała nr XI/117/11 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kościan spółce wodnej działającej na terenie Gminy Kościan, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 318, poz. 5145)

Uchwała nr XI/120/11 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 318, poz. 5146)

Uchwała nr XI/121/11 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2011r. w sprawie opłaty targowej. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 318, poz. 5147)

Uchwała nr XI/122/11 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2011r. w sprawie opłaty miejscowej. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 318, poz. 5148)

Uchwała nr XI/123/11 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 318, poz. 5149)

Uchwała nr XI/125/11 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/179/05 Rady Gminy Kościan z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 322, poz. 5274)

Sesja XII

Uchwała nr XII/129/11 Rady Gminy Kościan z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kościan w roku 2012. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 318, poz. 5150)

Sesja XIII

Uchwała nr XIII/135/11 Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Uchwała nr XIII/142/11 Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XIII/143/11 Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 371, poz. 6727)

Uchwała nr XIII/144/11 Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek rolny. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 371, poz. 6728)

Uchwała nr XIII/145/11 Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek leśny. (Dz. Urz. Woj. 2011 Nr 371, poz. 6729)

Uchwała nr XIII/148/11 Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra.

Sesja XIV

Uchwała nr XIV/151/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Uchwała nr XIV/154/11 Rady Gminy Kościan z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad dofinansowywania z budżetu Gminy Kościan budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2016 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.