Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ogłoszenie

Kościan, dnia 23.10.2015 r.


WÓJT GMINY KOŚCIAN

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (aukcję) na:

Sprzedaż autobusu JELCZ L090 M, nr rej. LSG 1021, rok produkcji 1999,
nr identyfikacyjny SUSL1422VX0000319, liczba miejsc siedzących 43,
pojemność silnika 4580 cm3, moc silnika 114 kW

Cena wywoławcza: 20.000,00 zł

Przetarg rozpocznie się w dniu 16.11.2015 r. o godzinie 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64 - 000 Kościan (salka konferencyjna).

Pojazd można oglądać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia ogłoszenia przetargu
do dnia 10.11.2015 r. na terenie oczyszczalni ścieków w Racocie (ul. Kościańska).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (1.000,00 zł) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kościan 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006, albo w kasie Urzędu Gminy Kościan do dnia 13.11.2015 r.

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia, a pozostałe zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 200,00 zł. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia do dnia 23.11.2015r. do godz. 12.00 na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kościan 35 8666 0004 0106 1997 2000 0005, albo w Kasie Urzędu Gminy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Podana w niniejszym ogłoszeniu cena wywoławcza jest ceną brutto.


Wójt Gminy Kościan
 /-/ Andrzej Przybyła

Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Informacja z I przetargu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.