Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Informacja z I przetargu

W dniu 16.11.2015 roku o godzinie 10ºº zebrała się Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kościan Nr 57/2015 z dnia 21.10.2015 roku w składzie:

 

1.  Grzegorz Ratajczak - Przewodniczący

2.  Leszek Nowak - Członek

3.  Łukasz Mikołajczyk - Członek

 

Komisja w powyższym składzie stwierdziła, iż na ogłoszony przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 16.11.2015 r. na godzinę 10ºº, dotyczący sprzedaży autobusu marki JELCZ L090 M, nr rej. LSG 1021, rok produkcji 1999, nr identyfikacyjny SUSL1422VX0000319 stanowiącego własność Gminy Kościan nie zgłosił się żaden nabywca i nikt nie wpłacił wadium w wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego przedmiotowy majątek ruchomy nie znalazł nabywcy.

 

                                                                              Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                      /-/ Grzegorz Ratajczak

 

 

 

Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Ogłoszenie
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.