Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2016

Sesja XIV

Uchwała Nr XIV/161/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.

Sesja XVI

Uchwała Nr XVI/190/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Sesja XVII

Uchwała Nr XVII/202/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XVII/206/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XVII/207/16 Rady Gminy Kościan z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan w 2016 r.

Sesja XIX

Uchwała Nr XIX/222/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.

Uchwała Nr XIX/223/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kokorzyn.

Uchwała Nr XIX/227/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XIX/228/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwała Nr XIX/229/16 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Sesja XX

Uchwała Nr XX/238/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność Gminy Kościan.

Uchwała Nr XX/245/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała Nr 21/1157/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2016 r. stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XX/245/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

 

Sesja XXI

 

Uchwała Nr XXI/253/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/254/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXI/256/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych.

Sesja XXII

Uchwała Nr XXII/268/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017.

Uchwała Nr XXII/269/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/253/16 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/273/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w obrębie wsi Nowe Oborzyska.

Uchwała Nr XXII/274/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Bonikowo.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.27.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. orzekające nieważność uchwały nr XXII/274/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bonikowo.

 

Uchwała Nr XXII/275/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Lubosz.

Uchwała Nr XXII/276/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr XXII/281/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody 10 szt. drzew uznanych za pomniki przyrody.

Uchwała Nr XXII/282/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała nr 2/208/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXII/282/16 Rady Gminy Kościan z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

 

Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.