Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2015

Sesja III

Uchwała Nr III/34/15 Rady Gminy Kościan z dnia 20.01.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr III/41/15 Rady Gminy Kościan z dnia 20.01.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Sesja IV

Uchwała Nr IV/46/15 Rady Gminy Kościan z dnia 20.02.2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kościan jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr IV/51/15 Rady Gminy Kościan z dnia 20.02.2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Oborzyska.

Sesja V

Uchwała Nr V/57/15 Rady Gminy Kościan z dnia 2.03.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Sesja VI

Uchwała nr VI/62/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot dla wybranych terenów - w tym terenu oczyszczalni ścieków.

Uchwała nr VI/63/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie wsi Kurza Góra.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 6 maja 2015 r. orzekł nieważność uchwały Nr VI/63/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31.03.2015 r. (Rozstrzygnięcie nadzorcze w załączeniu)

Uchwała Nr VI/64/15 z dnia 31.03.2015 r. Rady Gminy Kościan w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Kościan w 2015 r.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. orzekł nieważnośc uchwały Nr VI/64/15 Rady Gminy Kościan z dnia 31.03.2015 r. (Rozstrzygnięcie nadzorcze w załączeniu)

Sesja VII

Uchwała nr VII/82/15 z dnia 14.05.2015 Rady Gminy Kościan w sprawie zmiany uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2015/3402/akt.pdf

Uchwała Nr VII/83/15 z dnia 14.05.2015 Rady Gminy Kościan w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, doradców zawodowych, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościan

Sesja VIII

Uchwała Nr VIII/92/15 z dnia 29.06.2015 Rady Gminy Kościan w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra

Uchwała Nr VIII/94/15 z dnia 29.06.2015 r Rady Gminy Kościan w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra ul. Rolna)

Sesja IX

Uchwała Nr IX/107/15 Rady Gminy Kościan z dnia 08.09.2015 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 

Uchwała Nr IX/110/15 Rady  Gminy Kościan z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowe Oborzyska) 

Sesja XI

Uchwała Nr XI/123/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości  

Uchwała Nr XI/124/15 Rady Gminy Kościna z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości 
 
Uchwała Nr XI/125/15 Rady Gminy Kościna z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek rolny

Uchwała Nr XI/126/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2015 w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek leśny

Uchwała Nr XI/127/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/359/13 Rady Gminy Kościan z dnia 29 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XI/128/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/358/13 Rady Gminy Kościan z dnia 29 października 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała Nr XI/129/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2015 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

Uchwała Nr XI/131/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/179/15 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 

Uchwała Nr XI/136/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bonikowo 

Uchwała Nr XI/139/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot

Sesja XII

Uchwała Nr XII/149/15 Rady Gminy Kościan z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Sesja XIII

Uchwała Nr XIII/152/15 Rady Gminy Kościan z dnia 23.12.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/129/15 Rady Gminy Kościan z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/153/15 Rady Gminy Kościan z dnia 23.12.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/125/15n Rady Gminy Kościan z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy na podatek rolny 

Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.