Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Organy władzy publicznej
Wójt
Dane Adresowe
Podstawy Prawne Działania
Kontakty z mieszkańcami
Rejestr Zarządzeń
2024 rok
2023 rok
2022 rok
2021 rok
2020 rok
2019 rok
2018 rok
2017 rok
Zarządzenie Nr 77 / 2017 z dnia 22. 12. 2017 r.
Zarządzenie Nr 76 / 2017 z dnia 21. 12. 2017r..
Zarządzenie Nr 75 / 2017 z dnia 19. 12. 2017r.
Zarządzenie Nr 74 / 2017 z dnia 12. 12. 2017r.
Zarządzenie Nr 73 / 2017 z dnia 08. 12. 2017r.
Zarządzenie Nr 72 / 2017 z dnia 27. 11. 2017r.
Zarządzenie Nr 71 / 2017 z dnia 28. 11. 2017 r.
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 20. 11. 2017 r.
Zarządzenie Nr 69 / 2017 z dnia 20. 11. 2017r.
Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 10. 11. 2017r.
Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 10. 11. 2017r.
Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 10.11.2017r.
Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 09.11.2017r.
Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 30.10.2017r.
Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 11.10.2017r.
Zarządzenie Nr 62 / 2017 z dnia 02.10.2017r.
Zarządzenie Nr 61 / 2017 z dnia 27.09.2017r.
Zarządzenie Nr 60 / 2017 z dnia 19.09.2017r.
Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 18.09.2017r.
Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 15.09.2017r.
Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 07.09.2017r.
Zarządzenie Nr 56 / 2017 z dnia 05.09.2017r.
Zarządzenie Nr 55 / 2017 z dnia 31.08.2017r.
Zarządzenie Nr 54 / 2017 z dnia 21.08.2017r.
Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10.08.2017r.
Zarządzenie Nr 52 / 2017 z dnia 01.08.2017r.
Zarządzenie Nr 51 / 2017 z dnia 31.07.2017r.
Zarządzenie Nr 50 / 2017 z dnia 31.07.2017r.
Zarządzenie Nr 49 / 2017 z dnia 31.07.2017r.
Zarządzenie Nr 48 / 2017 z dnia 17.07.2017r.
Zarządzenie Nr 47 / 2017 z dnia 29.06.2017r.
Zarządzenie Nr 46 / 2017 z dnia 13.06.2017r.
Zarządzenie Nr 45 / 2017 z dnia 05.06.2017r.
Zarządzenie Nr 44 / 2017 z dnia 29.05.2017r.
Zarządzenie Nr 43 / 2017 z dnia 29.05.2017r.
Zarządzenie Nr 42 / 2017 z dnia 15.05.2017r.
Zarządzenie Nr 41 / 2017 z dnia 26.04.2017r.
Zarządzenie Nr 40 / 2017 z dnia 26.04.2017r.
Zarządzenie Nr 39 / 2017 z dnia 26.04.2017r.
Zarządzenie Nr 38 / 2017 z dnia 24.04.2017r.
Zarządzenie Nr 37 / 2017 z dnia 24.04.2017r.
Zarządzenie Nr 36 / 2017 z dnia 24.04.2017r.
Zarządzenie Nr 35 / 2017 z dnia 24.04.2017r.
Zarządzenie Nr 34 / 2017 z dnia 24.04.2017r.
Zarządzenie Nr 33 / 2017 z dnia 24.04.2017r.
Zarządzenie Nr 32 / 2017 z dnia 14.04.2017r.
Zarządzenie Nr 31 / 2017 z dnia 07.04.2017r.
Zarządzenie Nr 30 / 2017 z dnia 07.04.2017r.
Zarządzenie Nr 29 / 2017 z dnia 07.04.2017r.
Zarządzenie Nr 28 / 2017 z dnia 04.04.2017r.
Zarządzenie Nr 27 / 2017 z dnia 03.04.2017r.
Zarządzenie Nr 26 / 2017 z dnia 03.04.2017r.
Zarządzenie Nr 25 / 2017 z dnia 17.03.2017r.
Zarządzenie Nr 24 / 2017 z dnia 16.03.2017r.
Zarządzenie Nr 23 / 2017 z dnia 15.03.2017r.
Zarządzenie Nr 22 / 2017 z dnia 09.03.2017r.
Zarządzenie Nr 21 / 2017 z dnia 09.03.2017r.
Zarządzenie Nr 20 / 2017 z dnia 09.03.2017r.
Zarządzenie Nr 19 / 2017 z dnia 07.03.2017r.
Zarządzenie Nr 18 / 2017 z dnia 07.03.2017r.
Zarządzenie Nr 17 / 2017 z dnia 07.03.2017r.
Zarządzenie Nr 16 / 2017 z dnia 23.02.2017r.
Zarządzenie Nr 15 / 2017 z dnia 22.02.2017r.
Zarządzenie Nr 14 / 2017 z dnia 20.02.2017r.
Zarządzenie Nr 13 / 2017 z dnia 16.02.2017r.
Zarządzenie Nr 12 / 2017 z dnia 10.02.2017r.
Zarządzenie Nr 11 / 2017 z dnia 07.02.2017r.
Zarządzenie Nr 10 / 2017 z dnia 03.02.2017r.
Zarządzenie Nr 9 / 2017 z dnia 30.01.2017r.
Zarządzenie Nr 8 / 2017 z dnia 27.01.2017r.
Zarządzenie Nr 7 / 2017 z dnia 26.01.2017r.
Zarządzenie Nr 6 / 2017 z dnia 26.01.2017r.
Zarządzenie Nr 5 / 2017 z dnia 20.01.2017r.
Zarządzenie Nr 4 / 2017 z dnia 03.01.2017r.
Zarządzenie Nr 3 / 2017 z dnia 02.01.2017r.
Zarządzenie Nr 2 / 2017 z dnia 02.01.2017r.
Zarządzenie Nr 1 / 2017 z dnia 02.01.2017r.
2016 rok
2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
2010 rok
2009 rok
2008 rok
Rejestr Zarządzeń Wójta jako kierownika Urzędu
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Raport o stanie gminy
Petycje składane do Wójta
Rada Gminy
Młodzieżowa Rada Gminy
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 20. 11. 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 20. 11. 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2017-11-20 14:37:26
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 20. 11. 2017 r.
Opis zmian
Uzupełnienie tytułu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2017-11-20 14:35:51
Nazwa wpisu:
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 20. 11. 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
Zarządzenie Nr 2 / 2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017. Zarządzenie Nr 4 / 2017 z dnia 03.01.2017r. w sprawie: zatwierdzenie wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kościan. Zarządzenie Nr 5 / 2017 z dnia 20.01.2017r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz promocji zdrowia. Zarządzenie Nr 6 / 2017 z dnia 26.01.2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu. Zarządzenie Nr 7 / 2017 z dnia 26.01.2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu w Turwi. Zarządzenie Nr 8 / 2017 z dnia 27.01.2017r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie Nr 9 / 2017 z dnia 30.01.2017r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej. Zarządzenie Nr 10 / 2017 z dnia 03.02.2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków w Gminie Kościan. Zarządzenie Nr 11 / 2017 z dnia 07.02.2017r. w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz promocji zdrowia. Zarządzenie Nr 12 / 2017 z dnia 10.02.2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie Nr 13 / 2017 z dnia 16.02.2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 14 / 2017 z dnia 20.02.2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 15 / 2017 z dnia 22.02.2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 11/11 Wójta Gminy Kościan z dnia 05.12.2011 r. w sprawie: instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków i opłat. Zarządzenie Nr 16 / 2017 z dnia 23.02.2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie Nr 17 / 2017 z dnia 07.03.2017r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie ul. Parkowa 3 w czasie jego nieobecności. Zarządzenie Nr 18 / 2017 z dnia 07.03.2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2016 Wójta Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 20 / 2017 z dnia 09.03.2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu w Turwi. Zarządzenie Nr 21 / 2017 z dnia 09.03.2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kurzej Górze. Zarządzenie Nr 22 / 2017 z dnia 09.03.2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Luboszu. Zarządzenie Nr 19 / 2017 z dnia 07.03.2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 23 / 2017 z dnia 15.03.2017r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Zarządzenie Nr 25 / 2017 z dnia 17.03.2017r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 42/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji. Zarządzenie Nr 26 / 2017 z dnia 03.04.2017r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie Nr 27 / 2017 z dnia 03.04.2017r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zarządzenie Nr 28 / 2017 z dnia 04.04.2017r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie Nr 29 / 2017 z dnia 07.04.2017r. w sprawie: upoważnienia Pani Iwony Popiel zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Zarządzenie Nr 30 / 2017 z dnia 07.04.2017r. w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań w sprawach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zarządzenie Nr 31 / 2017 z dnia 07.04.2017r. w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zarządzenie Nr 24 / 2017 z dnia 16.03.2017r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych obowiązującego w Gminie Kościan. Zarządzenie Nr 32 / 2017 z dnia 14.04.2017r. w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Kurza Góra. Zarządzenie Nr 39 / 2017 z dnia 26.04.2017r. w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Kurza Góra. Zarządzenie Nr 34 / 2017 z dnia 24.04.2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości rolnych, będących własnością Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 35 / 2017 z dnia 24.04.2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego przeznaczonego na punkt gastronomiczny w budynku stanicy WOPR przy plaży głównej w Nowym Dębcu. Zarządzenie Nr 36 / 2017 z dnia 24.04.2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kurzej Górze. Zarządzenie Nr 37 / 2017 z dnia 24.04.2017r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż dwóch lokali użytkowych w Bonikowie wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego. Zarządzenie Nr 38 / 2017 z dnia 24.04.2017r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie Nr 40 / 2017 z dnia 26.04.2017r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 41 / 2017 z dnia 26.04.2017r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kościan na lata 2017 – 2023 Zarządzenie Nr 33 / 2017 z dnia 24.04.2017r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Zarządzenie Nr 42 / 2017 z dnia 15.05.2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu ul. Kościańska 7 na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. Zarządzenie Nr 43 / 2017 z dnia 29.05.2017r. w sprawie:wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018 uczniom obecnych klas szóstych szkół podstawowych w Bonikowie, Starym Luboszu i Kiełczewie. Zarządzenie Nr 44 / 2017 z dnia 29.05.2017r. w sprawie: wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018 uczniom klasy I w Szkole Podstawowej w Kiełczewie. Zarządzenie Nr 46 / 2017 z dnia 13.06.2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 48 / 2017 z dnia 17.07.2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 49 / 2017 z dnia 31.07.2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 52 / 2017 z dnia 01.08.2017r. w sprawie: opracowania i złożenia materiałów planistycznych na rok 2018 przez podległe gminie jednostki, instytucje kultury i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 53 / 2017 z dnia 10. 08. 2017r. zmieniające zarządzenie nr 58/05 Wójta Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Kościan w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. Zarządzenie Nr 50 / 2017 z dnia 31. 07. 2017r. w sprawie: przeprowadzenia likwidacji jednostki budżetowej Gminy Kościan pod nazwą Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Starych Oborzyskach. Zarządzenie Nr 51 / 2017 z dnia 31. 07. 2017r. w sprawie: przeprowadzenia likwidacji jednostki budżetowej Gminy Kościan pod nazwą Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Racocie. Zarządzenie Nr 54 / 2017 z dnia 21. 08. 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 55 / 2017 z dnia 31. 08. 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 56 / 2017 z dnia 05. 09. 2017r. w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2017. Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 07. 09. 2017r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 15. 09. 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 18. 09. 2017r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie Nr 60 / 2017 z dnia 19. 09. 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 62 / 2017 z dnia 02.10.2017r. w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej. Zarządzenie Nr 61 / 2017 z dnia 27. 09. 2017r. w sprawie: organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Kościan na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny. Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 11.10.2017r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Katarzynin. Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2018 – 2021. Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 10. 11. 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na rok 2018. Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 10. 11. 2017r. w sprawie: szczegółowych struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej. Zarządzenie Nr 69 / 2017 z dnia 20. 11. 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 73 / 2017 z dnia 08. 12. 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 72 / 2017 z dnia 27. 11. 2017r. w sprawie: utworzenia gminnego magazynu zarządzania kryzysowego i przeciwpowodziowego. Zarządzenie Nr 74 / 2017 z dnia 12. 12. 2017r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej, w formie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 75 / 2017 z dnia 19. 12. 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, kultury, promocji i ochrony zdrowia. Zarządzenie Nr 76 / 2017 z dnia 21. 12. 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2017. Zarządzenie Nr 71 / 2017 z dnia 28. 11. 2017 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu ochronnego w magazynie zarządzania kryzysowego – przeciwpowodziowym Urzędu Gminy Kościan. Zarządzenie Nr 77 / 2017 z dnia 22. 12. 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej, w formie usług opiekuńczych na rzecz osób trzecich z terenu Gminy Kościan.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.