Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Archiwum - ogłoszenia i obwieszczenia


2022 (75) 2021 (75) 2020 (95) 2019 (76) 2018 (47) 2017 (57) 2016 (84) 2015 (57) 2014 (24) 2013 (28)        WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 11.10.2012        (IR-III-3.747-7 / 11) Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Kościan - Czempiń od km. 111,250 do km 131,080 - Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej        WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 20.09.2012        Pozwolenie wodnoprawne - MAGIK        WOO-II.4242.82.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 10.09.2013        WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 29.08.2013        GOŚ.6220.8.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej w Spytkówkach - obwieszczenie z 22.08.2013        GOŚ.6220.21.2012 - Punkt zbierania i wstępnego rozbioru filtrów olejowych i paliwowych w Racocie - obwieszczenie z 25.07.2013        (DSR-II-1.721.2.2012) Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Obwieszczenie DSR-II-1.721.2.2012        WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 05.07.2013        GOŚ.6220.13.2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie z 28.06.2013        WOO-II.4240.362.2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie RDOŚ z 24.06.2013        WOO-II.4240.27.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej w Spytkówkach - obwieszczenie z 14.06.2013        GOŚ.6220.21.2012 - Punkt zbierania i wstępnego rozbioru filtrów olejowych i paliwowych w Racocie - obwieszczenie        GOŚ.6220.8.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 w Spytkówkach - obwieszczenie z 18.06.2013        WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 29.05.2013        GOŚ.6220.13.2013 - Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu - Obwieszczenie z 04.06.2013        WOO-II.4242.82.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 16.05.2013        GOŚ.6220.1.2013 - Budowa ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie z 26.04.2013        GOŚ.6220.8.2013 - Budowa urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 w Spytkówkach - obwieszczenie z 24.04.2013        WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 19.04.2013        WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21,22,23,24,25 oraz Kościan-31 - obwieszczenie z 20.03.2013        WS-MK.6220.30.2012 - Zagospodarowanie odwiertów Brońsko-21, Brońsko-22, Brońsko-23, Brońsko-24, Brońsko-25, Kościań-31 - obwieszczenie z 20.03.2012        GOŚ.6220.1.2013 - Budowa Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - Obwieszczenie z 27.02.2013        WOO-II.4240.21.2013 - Budowa ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie RDOŚ z 21.02.2013        IT.6220.04.2012 - Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła w Starym Gołębinie - obwieszczenie z 14.02.2013        GOŚ.6220.13.2012 - Budowa hal technologicznych w racocie - Obwieszczenie z 05.02.2013        GOŚ.6220.1.2013 - Budowa ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu - obwieszczenie z 10.01.2013 2012 (16) 2011 (4) 2010 (19) 2009 (32)
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.