Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170 ze zm.)

Terminy płatności podatku: Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:

          a. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

          b. do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,

2. po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT – 1 wraz z załącznikiem DT – 1/A

Dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kopia umowy kupna – sprzedaży lub kopia faktury, decyzja organu rejestrującego o wyrejestrowaniu pojazdu, decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Więcej informacji na temat podatku od środków transportowych  można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan  - pokój nr 1 (na parterze)

Godziny urzędowania:

Poniedziałek  8.00 – 17.00            

Wtorek – Piątek  7.30 – 15.15

Nr konta Urzędu Gminy: BS Kościan 35 8666 0004 0106 1997 2000 0005

Osoba odpowiedzialna:

Stanowisko ds. środków transportowych - Marta Lubiejewska, pok. nr 1,
tel. (65) 512 10 01 wew. 48,
e-mail: martalubiejewska@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-11-30 13:00:59
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2021-11-30 13:00:24
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2020-06-26 09:49:52
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2020-02-19 09:03:02
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
edycja numeru
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2019-11-12 08:03:26
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2018-11-21 14:42:02
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
Edycja treści
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2018-11-21 14:41:28
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
Aktualizacja podstawy prawnej
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2018-05-25 14:59:31
Nazwa wpisu:
Podatek od środków transportowych
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.