Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Zamówienia sektorowe podprogowe
Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych - obowiązujący od 01.01.2021 r.
2022 rok
2021 rok
2020 rok
2019 rok
2018 rok
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - II przetarg
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informacja, o której mowa w § 68 ust. 5 Regulaminu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych w Racocie - ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności - 23.10.2018 r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - odpowiedzi na pytania wraz ze zmianami wywołanymi tymi odpowiedziami - 23.10.2018 r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmienione ogłoszenie, które zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności - 18.10.2018 r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - odpowiedzi na pytania/zmiana SIWZ 18.10.2018 r. (UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - zmienione ogłoszenie, które zostało zamieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl - 12.10.2018 r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - odpowiedzi na pytania/zmiana SIWZ 12.10.2018 r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - SIWZ
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - ogłoszenia
Zakup energii elektrycznej na potrzeby związane z działalnością wodno-kanalizacyjną
Budowa sieci wodociągowej w Szczodrowie
2017 rok
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja, o której mowa w § 68 ust. 5 Regulaminu - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych w Racocie - ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności - 23.10.2018 r. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - odpowiedzi na pytania wraz ze zmianami wywołanymi tymi odpowiedziami - 23.10.2018 r. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmienione ogłoszenie, które zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności - 18.10.2018 r. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - odpowiedzi na pytania/zmiana SIWZ 18.10.2018 r. (UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - zmienione ogłoszenie, które zostało zamieszczone na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl - 12.10.2018 r. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - odpowiedzi na pytania/zmiana SIWZ 12.10.2018 r. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - SIWZ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - ogłoszenia
Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2018-10-03 13:40:39
Nazwa wpisu:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Agnieszka Maćkowiak
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.