Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2019

Sesja V

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Kościan z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2019 r.

Sesja VI

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Kościan z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2019.

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Kościan z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2019.

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Kościan z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz.

Sesja VIII

Uchwała Nr VIII/81/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościan oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.

 

Sesja IX

Uchwała Nr IX/95/19 Rady Gminy Kościan z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/432/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan.

Uchwała Nr IX/96/19 Rady Gminy Kościan z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 

Sesja X

Uchwała Nr X/100/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr X/101/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr X/102/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Uchwała Nr X/103/19 Rady Gminy Kościan z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan.

 

Sesja XI

Uchwała Nr XI/109/19 Rady Gminy Kościan z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kościan.
 

Sesja XII

Uchwała Nr XII/114/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiełczewo.

Uchwała Nr XII/115/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kiełczewo.

Uchwała Nr XII/116/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Sesja XIII

Uchwała Nr XIII/126/19 Rady Gminy Kościan z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2020.
 

Uchwała Nr XIII/130/19 Rady Gminy Kościan z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2019/2020.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-02-03 08:31:41
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Wyrok WSA w Poznaniu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2020-01-15 13:26:27
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja XIII - uchwała budżetowa
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2020-01-09 13:14:41
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja XIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2020-01-09 13:13:16
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
XIII sesja
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2019-12-30 14:00:39
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja XII - plan Kiełczewo
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2019-12-30 13:58:11
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja XII - plan Nowy Dębiec
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2019-12-30 13:55:30
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja XII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2019-11-19 14:42:47
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja XI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
9
Data dokonanej zmiany:
2019-10-28 11:15:54
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja X
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
10
Data dokonanej zmiany:
2019-09-27 11:11:05
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja IX
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
11
Data dokonanej zmiany:
2019-07-17 13:42:28
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Uchwała Nr VIII/82/19
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
12
Data dokonanej zmiany:
2019-07-09 11:49:12
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja VIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
13
Data dokonanej zmiany:
2019-03-25 19:33:24
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja VI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
14
Data dokonanej zmiany:
2019-03-12 11:05:13
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Sesja V
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
15
Data dokonanej zmiany:
2019-03-12 10:58:16
Nazwa wpisu:
2019
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2015 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.