Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Gmina Kościan 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

KLAUZULA W ZAŁĄCZNIKU

 

Inspektor Ochrony Danych:
Piotr Kropidłowski

e-mail: iod@comp-net.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-03-12 09:37:04
Nazwa wpisu:
Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2021-03-11 13:29:29
Nazwa wpisu:
Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian
aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2021-03-11 13:28:20
Nazwa wpisu:
Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian
aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2021-03-11 13:27:05
Nazwa wpisu:
Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian
aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2021-03-11 13:25:31
Nazwa wpisu:
Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian
aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2021-03-11 13:23:51
Nazwa wpisu:
Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian
aktualizacja
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2019-03-14 11:20:17
Nazwa wpisu:
Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2019-03-14 11:19:29
Nazwa wpisu:
Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
9
Data dokonanej zmiany:
2019-03-14 11:07:54
Nazwa wpisu:
Ochrona Danych Osobowych
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.