Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
2020

Sesja XIV

Uchwała Nr XIV/147/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kokorzyn.

Uchwała Nr XIV/148/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Racot.

Uchwała Nr XIV/149/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Racot.

 

Sesja XV

Uchwała Nr XV/160/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2020.

Uchwała Nr XV/161/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020.

Uchwała Nr XV/162/20 Rady Gminy Kościan z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2020 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1.342.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. orzekające nieważność uchwały nr XV/162/20 Rady Gminy Kościan  z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2020 r.

 

Sesja XVII

Uchwała Nr XVII/182/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Nowe Oborzyska.

Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościan.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1.484.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2020 r. orzekające częściową nieważność załącznika do uchwały nr XVII/183/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kościan.

Uchwała Nr XVII/184/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ulica Ogrodowa).

Uchwała Nr XVII/185/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Kurza Góra, ulica Rolna).

Uchwała Nr XVII/186/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Mikoszki).

Uchwała Nr XVII/187/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ulica Słoneczna).

Uchwała Nr XVII/188/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, ulica Pogodna, Słoneczna i Wichrowa).

Uchwała Nr XVII/189/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Stary Lubosz, ulica Wiatrakowa i Bojanowskiego).

Uchwała Nr XVII/190/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Nowy Lubosz, ulica Sadowa i Ogrodowa).

Uchwała Nr XVII/194/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościan w 2020 r.

 

Sesja XVIII

Uchwała Nr XVIII/203/20 Rady Gminy Kościan z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kokorzyn.

 

Sesja XIX

Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała Nr XIX/214/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot, dz. nr 266/22 i 266/23).

Uchwała Nr XIX/215/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska.

Uchwała Nr XIX/218/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościan na lata 2020-2024.

 

Sesja XX

Uchwała Nr XX/224/20 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Kościan.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. o sprostowaniu błędów w Uchwale Nr XX/224/20 Rady Gminy Kościan

Uchwała Nr XX/226/20 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kościan na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, na obszarze Gminy Kościan.

 

Sesja XXI

Uchwała Nr XXI/229/20 Rady Gminy Kościan z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie.

Uchwała Nr XXI/234/20 Rady Gminy Kościan z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dębiec. 

Uchwała Nr XXI/236/20 Rady Gminy Kościan z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stare Oborzyska. 

 

Sesja XXII

Uchwała Nr XXII/247/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kościan na rok 2021.

Uchwała Nr XXII/248/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pianowo.

Uchwała Nr XXII/252/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Racot.

Uchwała Nr XXII/257/20 Rady Gminy Kościan z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii drogi gminnej.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-03-11 15:06:36
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2021-03-11 15:03:27
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Dodano link
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2021-01-11 14:25:06
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - dodanie linku
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2021-01-11 14:23:07
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2021-01-11 12:13:57
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Sesja XXII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2020-12-18 07:56:41
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Sesja XXI
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2020-11-13 12:44:51
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Sesja XX
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2020-10-13 10:34:06
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Uchwała Nr XIX/215/20
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
9
Data dokonanej zmiany:
2020-10-09 14:02:48
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Sesja XIX
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
10
Data dokonanej zmiany:
2020-08-30 18:09:55
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Sesja XVIII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
11
Data dokonanej zmiany:
2020-08-04 12:51:27
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1.484.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
12
Data dokonanej zmiany:
2020-08-04 12:31:01
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Uchwała Nr XVII/183/20
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
13
Data dokonanej zmiany:
2020-07-17 08:32:08
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Sesja XVII
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
14
Data dokonanej zmiany:
2020-06-10 12:31:18
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
15
Data dokonanej zmiany:
2020-05-13 08:11:57
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Sesja XV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
16
Data dokonanej zmiany:
2020-02-12 10:30:32
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Sesja XIV
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Lp
17
Data dokonanej zmiany:
2020-02-12 10:19:39
Nazwa wpisu:
2020
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Łukasz Ziomek
Informacje wpisu
Pozostałe wpisy w kategorii:
2013 2014 2012 2011 2016 2015 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.