Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Akcyza

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r. – nowy wzór wniosku

 

Uwaga!

  1. Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego   wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

1 – 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie                   

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

Posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP ) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Więcej informacji w sprawie zwrotu akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać  w Urzędzie Gminy Kościan (pokój nr 5) bądź telefonicznie: 65 512-10-01 wew. 40 lub 65 512-03-15.
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie UG i na stronie Gminy Kościan w zakładce Podatek Akcyzowy 2024 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

- Alicja Mikołajczyk
- Agnieszka Nowak
- Mariusz Kaczor

Godziny urzędowania:

Poniedziałek  8.00 – 17.00             Wtorek – Piątek  7.30 – 15.15

Tel. (65) 512 – 10 – 01 wew. 43, wew. 40      

Tel. (65) 512 - 03 - 15 

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2024-02-02 11:31:15
Nazwa wpisu:
Akcyza
Opis zmian
zmiana danych rok 2024
Wykonanie zmiany:
Monika Frąckowiak
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2023-07-18 11:55:14
Nazwa wpisu:
Akcyza
Opis zmian
aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2023-01-12 12:02:53
Nazwa wpisu:
Akcyza
Opis zmian
Aktualizacja treści
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2021-07-21 14:07:18
Nazwa wpisu:
Akcyza
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
5
Data dokonanej zmiany:
2021-01-22 13:50:21
Nazwa wpisu:
Akcyza
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
6
Data dokonanej zmiany:
2021-01-22 12:14:21
Nazwa wpisu:
Akcyza
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
7
Data dokonanej zmiany:
2020-07-29 09:42:11
Nazwa wpisu:
Akcyza
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
8
Data dokonanej zmiany:
2020-07-28 09:13:31
Nazwa wpisu:
Akcyza
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.