Gmina Kościan
Tu warto mieszkać, pracować i działać...
Kontrast:
Czcionka:
Plany miejscowe
Działalność lobbingowa
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2023 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2022 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2021 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2020 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2019 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2018 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2017 roku.
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Kościan w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 4 / 2016 z dnia 07.09.2016r.
Ochrona Danych Osobowych
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja załatwiania spraw drogą elektroniczną
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Spisz swoje źródło ciepła! Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń oraz emisji substancji powodujących smog.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW (np. piec, pompa ciepła) należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć elektronicznie (wykorzystując profil zaufany, bankowość elektroniczną albo e-dowód) lub tradycyjnie wysyłając list lub osobiście udając się do Urzędu Gminy. Aby wypełnić deklarację przez Internet należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć na stronie głównej zakładkę złóż deklarację, wypełnić i wysłać. Wzór deklaracji w formie papierowej oraz szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej: TUTAJ

W przypadku źródła ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła, które zostanie uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia tego źródła ciepła lub spalania paliw.


Składając deklarację w Urzędzie Gminy, należy również dołączyć i zapoznać się z klauzulą informacyjną (w załączniku).

Osoba odpowiedzialna:

Justyna Cybak pok. nr 20
tel. (65) 512 10 01 wew. 54
e-mail: justynacybak@gminakoscian.pl

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2021-12-29 15:05:28
Nazwa wpisu:
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Opis zmian
Aktualizacja danych
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2021-12-29 10:33:10
Nazwa wpisu:
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Opis zmian
Aktualizacja danych osoby odpowiedzialnej
Wykonanie zmiany:
Magdalena Lewandowska
Lp
3
Data dokonanej zmiany:
2021-09-29 13:31:13
Nazwa wpisu:
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Opis zmian
edycja tekstu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Lp
4
Data dokonanej zmiany:
2021-07-27 11:48:31
Nazwa wpisu:
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Weronika Dziamska
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.